Sahyadri Kannada Sangha, Seattle

Sunday, November 12, 2006

Kannada Rasa Prashne '06

ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ – ದೀಪಾವಳಿ 2006
(Kannada Rasa Prashne – Deepavali 2006)
ತಂಡದ ಹೆಸರು (Team name): __________________________________________
ಸ್ಪರ್ಧಿ 1 (Participant 1):__________________________________________
ಸ್ಪರ್ಧಿ 2 (Participant 2):__________________________________________

1) ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು? (Who is the current governor of Karnataka? )____________________________________

2) ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರಕಿದೆ? (How many Jnana Peet Awards has Kannada won so far?) ___________________

3) ** ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ? (Name all of the writers who have won Jnana Peets?) ________________________________

4) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮ ರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಯಾವ 9 ದಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ? (The celebration of which 9–day festival is the Dharmaraya Swamy temple in Bangalore famous for?)______________

5) ಮೈಸೂರು : ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ :: ಬೆಂಗಳೂರು : ______(Mysore:Manasagangotri::Bangalore:____________________________)

6) ವೀರ ನಾರಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೈದೆರ್ ಆಲಿ ಸೇನೆ ಇಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಳು. ಆಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜನು ಯಾರು? (Onake Obavva showed her valor by fending off Hyder Ali’s army that had attacked the Chitradurga fort. Who was the king ruling Chitradurga then?) ___________________

7) ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಊರನ್ನು ಬೆಂಕೀಪುರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು? (Which town in Karnataka was formerly called Benkipura?) _________________________

8) ಕನ್ನಡದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ವರ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? (Which was the first color movie in Kannada?) ____________________

9) “ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್” ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿವಂಗತ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಊರನ್ನು
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿ ದ್ಡಾರೆ . ___________. (The TV series, Malgudi days was directed by the late Shankar Nag. Which town in Karnataka was depicted as Malgudi? _______________________________)

10) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ? ( How many districts compose the current state of Karnataka)? __________________________

11) **ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ, ಅಲ್ಸೂರು ಕೆರೆ, ಮೆಕ್‌ರೀ ಸರ್ಕಲ್, ಲಾಲ್ ಭಾಗ್? ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಸಿ.________________________ ? (Kempambudhi Tank, Ulsoor Tank, Mekhri Circle, LalBagh. What is the connection? ___________________________________)

12) **ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಚಲನ ಚಿತ್ರದ "ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು" ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷವೇನು? (What is special about the song “Bellane Belagaayithu” from the feature film “Sangolli Rayanna”)? ___________________________

13) ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ? (Nenapina Doniyalli is the autobiography of which famous Kannada personality?) _________________________

14) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು “Oh ! What a waste!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಡುತಿದ್ದೀವಿ? (When Sir M Vishweshwariah saw this , he exclaimed, “Oh ! What a waste!”. What was he referring to?) ____________________________

15) ಅಮೃತ ವರ್ಷಿನಿ: ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು :: ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ :_________________ (Amruthavarshini: Dinesh Babu:: Belladingala Baale:_____________________________________)

16) ತಿಮ್ಮನನ್ನು (ತಿಮ್ಮನ ತಲೆ) ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು? (“Thimma” is used to signify a simpleton. Who came up with this character of Thimma? _________________________________)

17) “ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಳಲ ಹರಡು” ಪದ್ಯ ಬರೆದವರು ಯಾರು? Who came up with the famous rhyme “ondu yeradu ballele haradu…. Mooru nalku… anna haaku…”? ________________________________________

18) ಎ. ಐ. ಆರ್. ಗೆ ಮೈಸೂರು ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು? The Mysore radio station has contributed to All India Radio in a very unique way?. What is it? __________________________________

19) ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇರುವುದು ______________ ಜಿಲ್ಲೆಯ _______________ ಊರಿನಲ್ಲಿ. (After the closure of Kolar Gold Fields, India’s only gold fields are in _________________ district’s ________________ town).

20) ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರೇನು? (What is the name of the bird that is appearing on this BMTC logo?) _________________________


** Questions that would be used to break ties

-Sandeep Karanth (ಸಂದೀಪ್ ಕಾರಂತ್)

Saturday, August 12, 2006

Doni Saagali ....

A few months back I had told someone in Sahyadri Kannada Sangha that I will post translation of popular Kannada poems on their website. Now that they have a blog I thought I would post one here.

'Doni Sagali ...' is a poem written by Sri KuVemPu. A very popular song with a profound meaning providing a vendantic approach to life.

One of my students from the Kannada class - Rashmi sang this song to a nice tune during our Kannada School Annual Day.

Here it goes ...

DoNi saagali munde hogali, door teerava seralee
Beesu gaaLige beeLu teLuva, tereya melgade hayalee

Honna gindiya hididu kaiyolu hemavaariya chimakisi
Megha maalege bannaveeyutha yakshlokava hibachis
Nodi moodanada diganthadi thumbuvennina mysirie
Ranjisuthide cheluveyaakege suprabhathhava bayasiri

Kereya anchina mele minchina hanigaLandadi himamaNee,
Minchu tirpuvu moodutaitare baala komala dinamani
Hasiru joLada holada gaaLiyu teedi taNNage barutire
Hudugi haaduva mattakokila maDhuravaaNiya tarutire

Doora bettada meleteluva biLiya modava nodiree
Adane holuta ante teluta doNiyatava naadiree
Naavu leelamaatra jeevaru namma jeevana leelege
Nenne nennege indu indige irali naaLeyu naaLege


As it floats ahead, may the boat bring us to new and far off shores;
weathering the gusty winds may it surf the waves as it proceeds to our destiny.

The first light before the dawn is presenting itself as an young lady bedecked in colors;
she, holding in her hands the golden pot, is sprinkling the divine waters transfiguring the clouds into a divine dreamscape of multitudinous colors.
welcome the magnificent dawn that promises new colors to our lives.

The morning mist over the lake reveals in flashing, many colorfuls pictures
The young and tender 'glory of the day', the Sun, is raising from behind the waves of morning lights at daybreak.
The pleasant wind is blowing through the green jowar fields;
and excited by all this, the nightingale, singing in hiding, is bringing melodies to the air.

As we watch the high flying silver clouds over the mountains,
may we fashion our lives after them and play our role in our sojourn through life.
Knowing that our lives are a 'leela' in the enjoyment of the Lord,
let our lives soar to a state where we transcend beyond time rendering, yesterdays, today and the tomorrows to irrelevance.

-Shamaprasad

Sunday, July 30, 2006

Namaskara

Hello Kannada Bandhugale,

The growth of a community is expedited by the ease with which information is shared, talent is exhibited and events are communicated. The Sahyadri Kannada Sangha, Seattle is committed for the growth of the Kannada community in and around the Seattle area. Currently, communication within the community is done via the website and/or emails. But since the website has a centralized mode of operation and emails have limited reach, flexibility is lost especially for people who put in lot of effort in community growth but are not able catch hold of the right channels to spread the word.

In an effort to recognize such people and decentralize communication the committee has decided to have this blog as a newsletter and a forum for Kannada speaking people in this area.

Thanks
SKS Committee
www.sahyadrikannadasangha.org